Kadın Politikaları Başkanı Elif ESEN 2. DEVA Kadında Zirvesi’nde konuştu: “Kadın varsa çözüm var, DEVA’da kadına yer var!”

Dünya

Kadın Politikaları Başkanı Elif ESEN 2. DEVA Kadında Zirvesi’nde konuştu: “Kadın varsa çözüm var, DEVA’da kadına yer var!”

#ElifEsen @elifesendeva

#DEVAPartisi Genel Başkan Yardımcısı

@devapartisi Kadın Politikaları Başkanı

İş İnsanı

Anne

kadin.devapartisi.org.tr

“Sayın genel başkanım, saygıdeğer hanımefendi, kıymetli kurucular kurulu ve genel merkez yöneticileri, siyasi parti, sivil toplum, iş dünyası ve medyamızın değerli temsilcileri, kıymetli gönüllülerimiz, bizleri ekranları başında izleyen tüm katılımcılar,

Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlediğimiz 2. #DEVAKadındaZirvesi’ne hoş geldiniz.

Tam 1 yıl önce yine bu salonda 1. #DEVAkadında Zirvesi’ni gerçekleştirmiş ve size bir söz vermiştik.

Kadın konusunu, sorunlarını önemsediğimizi, sahiplendiğimizi açıklamış; toplumun yarısını oluşturan kadını görmezden gelmenin, kadının ülkeye sağlayacağı değeri, faydayı yok saymanın mümkün olmadığını söylemiştik. Kadın konusunu, sorunlarını önemseyen, sahiplenen DEVA Kadın Politikaları Başkanlığı için geçen yılki zirve bir çıkış, bir başlangıç noktası niteliğindeydi.

Kadının insan hakları, fırsat eşitliği, adalet mekanizmalarına erişim, şiddet, değişen çalışma hayatının getirdiği yeni gereksinimler, karar mekanizmalarında temsîliyet, gelir adaletinde bozulma ile derinleşen yoksulluk, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm gibi geleceğimizi ilgilendiren hayati ve ertelenemez meseleleri ele almıştık. Yeniyi konuşmaya odaklanarak, fırsatlar ve olası tehditlerle başa çıkma yollarını konuşmuştuk.

Kadının kendini güvende ve mutlu hissedeceği öncü çözümler, politikalar için gayretle çalışacağız, ayrıştıran değil birleştiren, susan değil konuşan, sorgulayan, demokrasi eşitlik içinde Türkiye’nin tüm renkleriyle yan yana yaşamayı mümkün kılan, yeni hikayesi olan bir parti, yeni siyaset tarzıyla, yeni liyakatli kadrolarıyla iyileştirici çözümler ve politikalar üretecek, kadının can yakan sorunlarına UMUT olan bir parti olacağız!” demiştik.

Türkiye’de %35 cinsiyet kotası ile kadınları siyasete, karar mekanizmalarına dahil ederek ayakları yere sağlam basan gerçekçi öncü çözümler üreteceğiz!” demiştik.

Bugün ülkenin daha iyi yönetilmeye ihtiyacı var, kadınların ihtiyaçları ve beklentilerinin daha iyi anlaşılması gerekiyor. Kadınlar hayatlarına giren zorluklarla cesurca mücadele ediyor tabi ki ama değişen zorlaşan hayatına çözüm üretebilecek desteklere de gereksinim duyuyor.

Bugün ülkenin her yerinde evde, işte, okulda, tarlada, pazarda, markette farklı bir yönetim anlayışına olan ihtiyacı kadınlar görüyor; cüzdanında ve mutfağındaki can yakıcı hayat pahalılığıyla bunu yaşıyor. Kadın bugün çözüm arıyor, bu sorumluluğu layığı ile alıp çözüme taşıyacak yöneticileri arıyor.

Sözün özü değişimin gerekliliğini görüyor, çıkış yolu arıyor. Unutmayalım ki, gecenin sonu sabahın ilk ışıklarına aşıktır.

Çözüme umuda yürüyen Yeni Türkiye’nin DEVA Kadınları olarak bizler;

– Ülkesi için yola çıkan, ortak paydada buluşan farklı kimlikleriz.

– Haksızlıklara karşı çıkan; hakkı ve adaleti, eşitliği savunan kadınlarız.

– Umuda yolculuk için kol kola yürüyen ülke sevdalılarıyız.

Kadınların kendini güvende ve mutlu hissedeceği bir Türkiye’yi oluşturmak için; adaleti, özgürlükleri, güvenliği ve umudu -yani insanca yaşamamızın gereği tüm değerleri-yeniden tesis edebilmek için gayretle çalışıyoruz.

Sadece ülkemizde değil bütün dünyada kadının insan hakları, huzuru, gelirden aldığı pay da çok önemli bizim için. Biz çatışmaların, savaşların kadına çocuğa ve topluma kısa ve uzun vadede vereceği zararların travmaların farkındayız. Bugüne kadar yaşadığımız savaşlarda, çatışmalarda milyonlarca kadın ve çocuğun insan onuruna yaraşır yaşam haklarından mahrum bırakıldığına defalarca şahitlik ettik. İşte tam da bu sebeple Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimine amasız, fakatsız karşı çıkıyoruz. Ukrayna’nın uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları korunarak, bu savaşın barışçıl çözümlerle sonlanmasını istiyoruz. Kadınların ve çocukların evlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalmadan, Ukrayna halkının onurlarıyla hayatlarına devam etmelerini gönülden temenni ediyor, diplomasi ve adil çözümlerle ateşkesin ve barışın hızla tesis edilmesini diliyoruz.

DEVA’lı kadınlar olarak yüklendiğimiz sorumluluk ve ulaşmak istediğimiz hedeflerin gerektirdiği üzere, geçtiğimiz bu 1 yılı hiç boş geçirmedik. İl ve ilçelerdeki DEVA Kadın ekiplerimizle ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine pek çok kadınla konuştuk. Tarladaki kadın, evdeki kadın, eğitimdeki kadın, sağlıkçı kadın, çalışan, üreten kadın, esnaf kadın, engelli kadın ve dahası….  Onları dinledik, güncel sorun ve ihtiyaçlarını sorduk, öğrendik. Bu bilgiler Genel merkezimizde toplandı. Uzmanlarımız eşliğinde çalıştık, çözümler ürettik, planlamalar yaptık. Ülkemiz kadınına nefes aldıracak çözümler, politikalar geliştirdik. Sorumluluk bize verildiğinde zaman kaybetmeden iş başına geçebilmek için, iyilik hareketimizi başlatabilmek için, kadının yüzünü güldürecek çözümler için, fayda üretmek için, umut olmak için çalıştık, çok çalıştık.

Biz DEVA kadınları, “iktidara gelince yaparız” da demedik; kadına ve toplumun bütününe fayda sağlayacağımız çok güzel çalışmaları, projeleri şimdiden ortaya çıkardık. İlerleyen dakikalarda programımızın 2. Oturumunda arkadaşlarımızdan dinleyeceksiniz bu çalışmaların güzel örneklerini. Kısa sürede sevgiyle, merhametle ektiğimiz tohumların aynı ata tohumları gibi nasıl verimli güzel ürünler verdiğini, kadına fayda sağladığını, umut olduğunu hissedeceksiniz.

İşte bu sebeple bu sene gerçekleştireceğimiz zirvemizde de yine diyoruz ki;

Kadın varsa çözüm var,

DEVA’da kadına yer var!

Bugün 2. DEVA KADINDA Zirvemizin 1. Oturumunda iş dünyası, sivil toplum, akademi ve medya sektöründen misafir edeceğimiz konuklarımızdan kendi bakış açılarıyla ‘Kadın varsa çözüm var’ı dinleyeceğiz.

2. Oturumda ise ülkesine Deva olmak için DEVA’yı seçenlerle bir arada olacağız. Toplumda yaşanan farklı sorunları gören, ülkesi için üzülen, geleceği için evlatları için endişelenen, çözüm için DEVA Partisine katkı sağlayan farklı kimliklerin hikayeleri ile bambaşka pencerelerden bakacağız kadınların hayatına, sorunları aşma yeteneklerine, bilgi ve deneyimleriyle DEVA ekiplerinde nasıl deva olduklarına.

Bizler DEVA Kadın politikaları ekipleri olarak;

Genel merkezden il ve ilçelere uzanan bir kadroyla pek çok kadına ulaşıyor, onları dinliyor ve DEVA’yı anlatıyoruz. Partimizi kadın desteği ile güçlendirmek ve ülkeyi liyakatli kadrolarla yönetecek bir iktidara taşımak başlıca hedefimiz. Partimiz ilk kurulduğunda veri tabanımızda %2-2,5 olan kadın başvuru sayısı, bugün kadınların DEVA’yı tanıması anlamasıyla %35’lere yaklaştı. DEVA Partisi’nin yenilikçi ve gerçekçi siyaset anlayışını toplumda daha geniş kesimlere duyurmak, vatandaşlarımızla partimizi buluşturabilmek amacıyla Genel Merkez Kadın Politikaları olarak 9 farklı çalışma grubu ile çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Hem fiziki hem dijital ortamdan yararlanarak tüm Türkiye’den DEVA gönüllüsü arkadaşlarımızla buluşuyor, çalışıyor, eğitim programları ile yol alıyoruz. Bugüne kadar 1 yılda 3 kere yüz yüze, 13 kere dijital olmak üzere 16 kez illerimizin kadın çalışmalarından sorumlu il başkanları ile toplandık. Pek çoğunda ilçelerimizi de ayırmadık ve hep birlikte kocaman bir aile olmanın keyfini yaşadık.

5 dijital çalıştay düzenledik. Konusunun uzmanı ve deneyim sahibi 258 ülke sevdalısı ile ülkenin can yakan sorunlarının çözüm önerilerini konuştuk.

‘Farkındalık sohbetleri’ ile dijitalde de olsa bir arada olduk, değişik konularda bilgilendik. Sohbetlerin il ve ilçe teşkilatlarımızda yeniden daha çok kadına ulaşması, fayda sağlaması, izlenmesi için kayıtları ekiplerimizle paylaştık. Toplamda 2652 kadın, 959 saat eğitim alarak bu nitelikli ve keyifli eğitimlerimizden istifade etti, kendileri, aileleri ve çevreleri için faydalı bilgiler aldı.

Tüm Türkiye’de her gün büyüyen ekiplerimizle, il/ ilçe başkanlıklarımızda kadın üye ve gönüllülerimizle buluşuyor, toplantılar yapıyor, kadınlara Deva Partisinin amaçlarını, vizyonunu ve çözüm önerilerini anlatıyoruz.

Veri tabanından bize ulaşan, başvuru yapan ya da stant çalışmalarında yeni üye ve gönüllü olan kadınlarla irtibata geçiyor ve onları il, ilçe ve evlerde yaptığımız toplantılara, eğitimlerimize davet ediyor, birlikte çalışmanın zeminini oluşturuyoruz.

Bazı toplantılarımızda ürettiğimiz ürünleri ihtiyacı olan kadın ve çocuklara ulaştırıyoruz.

Doğa ve Çevre hakları politika başkanlığımız ile iş birliği yaparak hayvan canlarımızı destekleyecek projeler yürütüyoruz.

Ev, dernek, kooperatif, kafe vb. farklı mekanlarda davet ettiğimiz, buluştuğumuz kadınlara DEVA Partisi ve kadın politikalarını anlatıyoruz.

Pazar, meydan, AVM önü gibi kalabalık merkezlerde yürüttüğümüz stant çalışmalarımızda halkımızla buluşuyor, broşürlere döktüğümüz nefes aldıracak çözüm önerilerimizi anlatıyoruz.

İlkini geçen yıl yaptığımız ve bugün sizlerin de katılımıyla ikincisini düzenlediğimiz DEVA KADINDA Zirvemizin daha dar kapsamlı Panellerini illerde düzenliyoruz.

Sağlık, hukuk, girişimcilik, el sanatları vb. alanlarda kadın buluşmaları ve eğitim seminerleri düzenliyor, kadının bu zor günlerde yanında oluyor, uzmanlarımızla sorunlarının çözümünde rehberlik ediyoruz.

Çeşitli televizyon ve sosyal medya programlarına katılarak görüşlerimizi, çözüm önerilerimizi anlatıyor, kadına umut olmaya gayret ediyoruz.

Proje çalışmalarımız kapsamında ‘İş Başa Düştü’ dedik veevlerinde kendi emekleriyle ya da küçük kadın gruplarıyla birlikte üretim yapan kadınların emeklerinin ekonomik değer olarak karşılık bulması için çeşitli girişimcilik kanalları ile ilgili eğitim vererek onlara rehberlik ettik. Projemiz 2 ay gibi kısa bir sürede eğitim içeriklerimiz ve rehberlik hizmetlerimiz ile 500 kadına ışık oldu, gelir kapısı açtı. Büyüyen bir ilgi ile henüz muhalefetteyken bile bu zor günlerde kadına destek olduk, yüzünü güldürdük.

Kadınların ve kız çocuklarının yaşamlarını iyileştirmek, kadınları güçlendirmek ve güvende olmalarını sağlamak için durmadan çalıştık. Irk, dil, din, kültür farklılıklarını zenginliğimiz olarak görerek barışçıl ve kapsayıcı bir anlayışla demokrasi, insan hakları ve adaleti yeniden inşa etmek, çözüme katkı sağlamak amacıyla sağlam adımlarla her gün biraz daha yol aldık, güçlendik.

Genel Merkezimizde kadın ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretebilecek ‘Eylem Planı ve Politikaları’ geliştirmek için farklı çalışmalar yürütüyor, fırsatlarımız neler, olası tehditlerle nasıl başa çıkarız masaya yatırıp tartışıyor, gayretle kadın için, gelecek için çözüm üretiyoruz. Biz geliştireceğimiz politikaların gerçekçi, kendi içinde tutarlı ve birbiriyle uyumlu çalışmalar olmasını çok önemsiyoruz. Bunun için DEVA Partisinde kadın politikaları dışında yer alan diğer 12 politika kurulu ile kadın konusunu daha ayrıntılı çalışma ihtiyacının farkında olarak ‘DEVASAL ÇÖZÜMLER’ toplantıları düzenledik. Kadın odaklı konu başlıklarında her bir politika başkanlığının alanında kadınla ilgili iyileştirici çözümler aradık, politika önerileri geliştirdik.

Pandemi, dijital dönüşüm, göç, yoksulluk vb toplumsal yaşamda kadını etkileyen, değişen dönüşen yeni ihtiyaçlar, sorunlar ve varsa fırsatlara yönelik durum tespiti, sorunlara yönelik çözüm önerileri ve geliştirilebilecek yenilikçi politikalara fırsat tanıyacak Sonuç Raporu ve Tutum Belgesi çıktılarının elde edilmesini sağladık.

Bugüne kadar yerel yönetimler, hukuk, sağlık, eğitim ve kültür, sanat politika başkanlıkları ile iş birliği yaptık, sorun ve ihtiyaçları uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, iş dünyası ve ilgili diğer uzman ve tecrübe sahibi kişilerle masaya yatırdık, raporlar çıkardık ve çözümler geliştirdik. Bu raporlardan çıkan sonuçlarla yol haritamızı belirledik. Her bir çalıştay raporumuz kadın için çözüm olacak ‘Eylem Plan’mızı oluşturacak ve ilerleyen aylarda açıklayacağız. Ancak şimdi sizlerle bu çalışmalarımızdan çıkan bazı kararlardan kısaca paylaşmak istiyorum:

Biz kadınların toplumda her alanda eşit haklara sahip olmasını, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi ve ceza infaz sisteminin muhatabı olan kadınların sorunlarını önemsiyoruz. Kadınların eşit haklar ve eşit temsiliyete erişimini sağlamak, kazanılmış haklarını korumak ve devamlılığını sağlamak ilkeleri çerçevesinde bu vahim gidişatı önleyebilmek için önceliklerimizi sıraladık ve kadına yönelik şiddeti temel alarak önerilerimizi belirledik. Buna göre:

 • Şiddetin her türüne karşı TOPLUMSAL MÜCADELE SEFERBERLİĞİ başlatacağız. Kadına yönelik şiddetin temelinde yatan zihniyetin dönüşümü için, eğitim alanındaki reform ve planlamaları örgün ve yaygın eğitimin tüm alanlarına yayacağız.
 • İstanbul Sözleşmesine sahip çıkacağız, bu konuda çok netiz. 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmasını sağlayacağız. Uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümlerine etkin şekilde uyacağız.
 • Şiddet mağdurlarının bürokrasiye takılmadan hızla gerekli tedbirlerin alınarak korunduğu “tek kapı sistemi”ni hızla hayata geçireceğiz.
 • Kadına yönelik şiddet alanında doğrudan yahut dolaylı olarak görev alan tüm idari ve adli personel ile kolluk güçlerinin ve bekçilerin meslek içi eğitimlerle bilgi eksikliklerini giderecek, farkındalık, hassasiyet düzeylerini arttıracağız. Hızlı ve etkin çözüm üretme kapasitelerini geliştireceğiz.
 • Şiddete uğrayan kadınlar ve kadın cinayetleri konusunda ‘veri kayıt sistemi’ oluşturacak, gidişatı takip edecek denetim mekanizması oluşturacak ve işlemesini sağlayacağız.
 • Elektronik takip sisteminin ülke çapında her ilde uygulanmasını sağlayacak, var olan aksaklıkları gidereceğiz. Uzaklaştırma kararlarının tekrarlanmasını müeyyidelere bağlayacağız.
 • Güvenli şehirler planlayacağız
 • Güçlü aydınlatma sistemlerine sahip açık alan ve kentsel mekanlar ile kadının güvende kalmasını destekleyeceğiz. MOBESE kameralarının göremediği kör noktaları tespit edip gerekli düzenlemeyi sağlayacağız.
 • Kaldırım ve yaya geçitlerini araba, motosiklet, seyyar satıcı gibi engellerden arındıracak, denetim sistemi sağlayacak, güvenli yaya ulaşımını destekleyeceğiz.
 • Kadına yönelik şiddetin daha yaygın yaşandığı bölgeleri tespit ederek risk haritaları oluşturacak, panik butonu, güvenlik App’leri, kamera sistemleri gibi teknolojik destek paketlerinin etkin kullanımını yaygınlaştıracağız.
 • ‘Kadın Dostu’ planlamalarla kentsel altyapıda, kent mimarisinde ve estetiğinde kadın ve çocuğu önemseyen, destekleyen hizmetleri artıracak, geliştireceğiz.
 • Mahallelerde kadının sosyalleşmesine, spor yapmasına fırsat verecek, çocuklu annenin nefes alabileceği ve bank, temizlik, tuvalet gibi hizmetlerin sağlandığı cep yeşil alanları yaygınlaştıracağız.
 • ‘Kadına Duyarlı Bütçeleme’ yapacak, kamusal kaynakların, harcamaların kadın erkek arasında hakkaniyetli, eşit paylaşımını kriterler ile garanti altına alacağız.
 • Sosyal Destek Merkezleri ile kadının yaşamı kolaylaşacak Yerel yönetimlerle iş birliği ile günlük yararlanılabilecek, güvenlikli bakım merkezleri ile kadını destekleyeceğiz. Çocuk, engelli ve yaşlısını emanet edeceği, günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar oluşturacağız.
 • Kız çocuklarının eğitiminde fırsat eşitliğini sağlayabilmek için kız çocuklarının eğitime erişimindeki sosyal, ekonomik ve kültürel engelleri ortadan kaldıracak, kız çocuklarının erken yaşta okulu bırakmalarının önüne geçeceğiz. Ayrıca sosyo ekonomik sınıflar arasındaki eşitsizliğin eğitime yansıyan olumsuz sonuçlarını gidererek yoksulluk döngüsünün kırılmasında eğitimin rolünü önemseyeceğiz. Dezavantajlı grupların eğitime erişimini kolaylaştıracağız.
 • Kadın istihdamı odaklı mesleki ve teknik eğitimleri destekleyeceğiz
 • Kadınların beden ve ruh sağlığını birlikte ele alan sağlık politikaları geliştireceğiz. Dezavantajlı kadınların sağlık hizmetlerinden etkin şekilde faydalanmasını sağlayacağız.
 • Doğum öncesinden başlayıp yaşamın sonuna kadar sağlık izlemlerini düzenli bir şekilde takip edeceğiz.
 • Bilgilendirme ve Eğitim çalışmaları ile akılcı ilaç kullanımı konusunda toplumun yeterli düzeyde bilgi sahibi olmasını sağlayacağız.
 • Kültür ve sanatın iyileştirici rolünü etkin duruma getireceğiz.
 • Kadın emeğinin sömürülmesinin önüne geçerek zanaat-tasarım-sanat alanlarında üretimi destekleyeceğiz.
 • Kültür-sanat alanlarını kadınlar ve tüm dezavantajlı gruplar için erişilebilir kılacağız.
 • Adaletli bir çalışma hayatı için kadınların güvenceli çalışma, eşit işe eşit ücret, iş özel yaşam dengesinin kurulması, ebeveyn izinleri gibi düzenlemelere yönelik uluslararası standartlar doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapacağız. Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz.
 • Kadınlar için güvenceli işleri yaygınlaştıracağız, kayıt dışı istihdamı engelleyeceğiz.
 • İş Kanunu’nda ve diğer çalışma mevzuatında kadına yönelik mobbingi önleyici etkin düzenlemeler yapacağız. Kadınların annelik hali ile gelen ücret kaybının önüne geçeceğiz.

Şiddet ve tacizle ilgili İLO 190 maddesini dikkate alacağız.

 • Kadınların üzerinden bakım yükünü alacak sosyal politikaları destekleyeceğiz. Kadınlar için geçerli olan doğum iznini mevzuatta ebeveyn izni olarak güncelleyecek ve ebeveynlerin bu izin sürelerini üst sınırda eşitleyeceğiz.
 • Sanayi bölgelerine kreş açma zorunluluğu getireceğiz. Ücretsiz 24 saat hizmet veren kreşler açacağız. İşverenlere kreş desteği ve teşviki vereceğiz.

Gördüğünüz gibi yapacak çok iş, alınacak çok yol var.

DEVA Partisi’nin artan yoksulluğa, gelir adaletsizliğine, hukuksuzluğa, baskıya, zor şartlara DEVA olacağına inanan tüm kadınları ülkemiz için çıktığımız bu gönüllülük hareketine davet ediyoruz.

Çözümü DEVA Partisi’nde gören herkesi bizimle çözümün parçası olmaya davet ediyoruz.

Sözlerime ‘DEVA kadında’ diyerek son verirken, öncelikle kadın konusuna hassasiyetle yaklaşan ve 1 yıldır teşkilatlanma ve genel merkez çalışmalarımızda her zaman destek ve nezaketlerine şahit olduğum genel başkanımız ve değerli eşleri hanımefendiye, genel başkan yardımcılarımıza kurucular kurulu ve genel merkez yönetim kurulu üyelerimize, il ve ilçe başkan ve yöneticilerimize, kadın çalışmaları başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Çalıştaylarımıza, toplantılarımıza ve gece gündüz demeden faaliyetlerimize katılan genel merkez ve il, ilçe yöneticilerimize, kadın çalışmaları başkanlarımıza da şükranlarımı ifade ediyorum. Ayrıca Deva Kadında II. zirvesinin organizasyonunda emeği geçen kıymetli arkadaşlarıma, genç gönüllülerimizden oluşan mutfak ekibime, bölge sorumlularıma ve bu çalışmalarda desteğini esirgemeyen kıymetli eşim ve kızlarıma minnetlerimi bildirmek isterim.

 Saygı ve selamlarımla

KAPANIŞ KONUŞMASI

Biz bugün umuda giden yolda ‘’kadının çözüm üreten, kurucu, dönüştürücü rolü’’ nü farklı örneklerden dinledik.  Değerli konuşmacılarımız heyecanlandıran, ilham veren konuşmalarıyla bizleri kendi dünyalarına götürdüler, kendi hikayelerini anlattılar. Sağ olsunlar, var olsunlar…

Bugün ayrıca, Çözümü DEVA’da gören ve DEVA kadrolarında yer alarak çalışan kadınları, kadınlarla birlikte yürüyen DEVA’lı erkekleri dinledik. Deva olmak için DEVA’yı seçenleri dinledik…

DEVA’da hayallerime, umutlarıma yer buldum diyen ve hiçbir bahaneye sığınmayan, birçok zorluğa, engele ‘rağmen’ ilerleyerek yoluna devam eden cesur yürekleri dinledik. Konuşmalarında bize, siyasete bir sosyal sorumluluk bilinci ve ülkeye faydalı olma amacıyla girdiklerini hissettirdiler; DEVA’ya ve Türkiye’ye nasıl iyi geleceklerinden bahsettiler. Onlara da gönül dolusu teşekkürlerimizi iletiyoruz…

Bugün umuyoruz ki hiçbirimiz buradan geldiğimiz duygularla ayrılmıyoruz. Yeni düşünceler, farkındalıklar ve umutlar var aklımızda.

Toplumsal refahta kadın etkisinin ne kadar önemli bir faktör olduğunu hep birlikte dinledik, anladık. Bütün konuştuklarımızın temelinde FARKINDALIK ögesinin yattığını gördük. Yani durumun FARKINDA OLMAK ve yapabileceklerimizi ortaya koymak gerekiyor. Bugünkü toplantımız gibi toplantılar tam da bunları hatırlamak, fark etmek, üzerine düşünmek için önemli birer fırsat.

Ülkeyi tünelin sonundaki ışığa çıkaracak, kadına, erkeğe, gence, yaşlıya, engelliye nefes aldıracak sistem ve zihniyet dönüşümüne giden umuda yürüyüşte hepimizin katkısı çok önemli.

Kadın geleceği için belki de yıllardır uzak durduğu siyasete ilgi duymalı bu süreçte, ülkesi için değişime katkı sağlamalı, değişimi sahiplenmeli, birlik içinde ‘Sistem ve Zihniyet Dönüşümü’ne katkı sağlamalı.

İşte tam bu sebeple;

Ülkemiz için iyileştirici çözümler ve politikalar üretmek gayesiyle çıktığımız bu yolda, biz tüm kadınları DEVA Partisinde birlikte olmaya, kol kola yürümeye ve ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAYA davet ediyoruz.

Gelin taşın altına hep birlikte elimizi koyalım ve geleceğe birlikte güven içinde yürüyelim

Gelin yanımızda olun, üyemiz olun, gönüllümüz olun!

“Bunlara vaktim yok!” diyorsanız, takipçimiz, destekçimiz olun. Beğendiğiniz uygulamalarımızı, çözüm önerilerimizi çevrenize duyurun ve geleceği hep birlikte inşa etmekte bize destek olun.

Ve mutlaka önümüzdeki seçimlerde oyunuza sahip çıkın, mümkünse bizimle irtibata geçin ve sandığınızın koruyucusu, bekçisi olun.

Ama ne olursa olsun buyurun gelin iletişimde kalalım ve siz de çözüme, umuda katkı sağlayın.

Biz Deva Partisi olarak bugün söylediklerimizin takibinde olacağız ve çözüm önerilerimizin hayata geçirilmesi için çaba harcayacağız.

Hepinize burada ve ekran başında bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz.


Haberi Paylaş: https://katrehaber.com/?p=2146

Dünya, Eğitim, Ekonomi, Genel, Gündem, Siyaset, Türkiye, Video Galeri